PRODUCT
 
 
   
 
 

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์บาร์โค้ดหรือสินค้าที่เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดเรายินดีให้บริการท่าน

ด้วยความรวดเร็วในราคาที่ประหยัด เรามีบริการออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้งานในองค์กรหรือ

ความเหมาะสมกับองค์กรนั้นๆโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการ

และหลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ทั้งแบบ 2D และ 3D

ที่ลูกค้าสามารกเลือกไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสม

การออกแบบและใช้งาน จากข้อความที่ง่ายที่สุด

ถึงการออกแบบกราฟิกที่ซับซ้อนและแม้กระทั้งการเข้ารหัสข้อมูล